Vybrané básně (původní text)

Minulost je vždy minulostí – nepokoušejte se jí získat zpět. Současnost je nezadržitelná – nepokoušejte se v ní setrvávat okamžik od okamžiku. Budoucnost nepřichází – nemyslete na to, co přijde. S neexistencí třech časů, mysl se stává myslí buddhy. Nečinné působení, které vychází z prázdnoty – to je hlubina jednání. Ani nejmenší dharma nemá svou existenci – cokoli k oku přichází, jej zase opouští. Neexistuje žádné přikázání, které se musí dodržovat, žádné pošpinění, jež musí být odstraněno. S prázdnou myslí obdařenou pronikavostí, nemají dharmy skutečné existence. Když dosáhnete tohoto poznání, dospěli jste k nejzazšímu cíli.

*****************************************

Když se mysl nachází ve stavu přirozenosti, samotný duch dojde vyprázdnění. Aniž byste museli užívat medicínu, nemoc se vyléčí sama od sebe. Takto uzdraveni, spatříte lotosový květ drahokamu mani. Nenechte se přemáhat starostmi, nepobíhejte stále dokola! Moudrý člověk, který vidí zisk nebo ztrátu, je považuje za prázdnou iluzi; Strava a oděv udržují tělo při životě – doporučuji vám, zařiďte se podle toho. Až nadejde čas, opustím svou poustevnu a odejdu; a nezůstane nic, co bych po sobě zanechal.