Záznam o důvěře v mysl

Seng-cchan (zemř. 606)
 
Záznam o důvěře v mysl (Sin-sin-ming)
 
 
 
(Pro zobrazení čínských znaků je nutné z Windows nainstalovat čínštinu)
 
 
 
 
Nejvyšší stezka nezná rozdílů,
 
至道無難
 
pokud nepochybujete a nerozebíráte.
 
唯嫌揀擇
 
Stranou lásky a nenávisti
 
但莫憎愛
 
dosáhnete jasného porozumění.
 
洞然明白
 
I nepatrné narušení
 
毫釐有差
 
způsobí odloučení jako je mezi nebem a zemí.
 
天地懸隔
 
Chcete-li vstoupit na stezku,
 
欲得現前
 
vyhněte se souhlasu a odporu.
 
莫存順逆
 
Pro a proti stojí vždy proti sobě,
 
違順相爭
 
a to je choroba naší mysli.
 
是為心病
 
Neznajíce tajemnou podstatu,
 
不識玄旨
 
stěží dosáhnete klidu a pokoje.
 
徒勞念靜
 
Stezka je dokonalá jako širý prostor,
 
圓同太虛
 
nic na ní nechybí ani nepřebývá.
 
無欠無餘
 
Přijímání a odmítání
 
良由取捨
 
vám zabraňuje na ní vstoupit.
 
所以不如
 
Nenásledujte podmíněnost existence
 
莫逐有緣
 
ani se nezabydlujte v prázdnotě.
 
勿住空忍
 
V jednotě a vyrovnanosti
 
一種平懷
 
vše se samo náhle vytratí.
 
泯然自盡
 
Ustání pohybu vede ke klidu
 
止動歸止
 
tento klid však není nehybný.
 
止更彌動
 
Přebýváním v dualitě,
 
唯滯兩邊
 
jak byste mohli poznat jednotu?
 
寧知一種
 
Když neporozumíte jednotě,
 
一種不通
 
i dualita ztrací své účinky.
 
兩處失功
 
Odstraníte-li existenci, jste ovládáni existencí.
 
遣有沒有
 
Následujete-li prázdnotu, odvracíte se od prázdnoty.
 
從空背空
 
Mnoho slov a mnoho myšlenek
 
多言多慮
 
nevede zpět k odpovědi na otázky.
 
轉不相應
 
Beze slov a myšlenek
 
絕言絕慮
 
žádná otázka nezůstane nezodpovězena.
 
無處不通
 
Hledáním osvícení ztrácíte počátek;
 
隨照失宗
 
jediný okamžik návratu k osvícení
 
須臾返照
 
je vskutku znamenitější než bývalá prázdnota.
 
勝卻前空
 
Tato bývalá prázdnota ale podstoupí proměnu.
 
前空轉變
 
Veškerá podmíněnost je produktem našich mylných názorů.
 
皆由妄見
 
Nezabývejte se hledáním skutečného;
 
不用求真
 
skoncujte jen s těmito názory.
 
唯須息見
 
Není nutné setrvávat u dualistického náhledu;
 
二見不住
 
vyvarujte se tohoto způsobu hledání. 
 
慎勿追尋
 
Dokud přetrvává správné a nesprávné,
 
纔有是非
 
ztrácíme jeden za druhým svou mysl.
 
紛然失心
 
Přestože dualita vychází z jednoty,
 
二由一有
 
nezůstávejte ani u jednoty.
 
一亦莫守
 
Když nevyvstane mysl,
 
一心不生
 
deset tisíc dharem je bez chyby.
 
萬法無咎
 
Bez pochybení a bez dharem
 
無咎無法
 
není vyvstávání ani mysli.
 
不生不心
 
Subjekt se vytrácí spolu s objektem,
 
能隨境滅
 
objekt zaniká spolu se subjektem
 
境逐能沈
 
Objekt je objektem v závislosti na subjektu,
 
境由能境
 
subjekt je subjektem v závislosti na objektu.
 
能由境能
 
Chcete poznat princip obou dvou -
 
欲知兩段
 
ten nachází se v jediné prázdnotě.
 
元是一空
 
Jediná práznota spojí dualitu
 
一空同兩
 
a zároveň obsáhne deset tisíc jevů
 
齊含萬像
 
Když nebudete spatřovat jemné a hrubé
 
不見精麤
 
kde by se pak objevovalo jakékoli stranění?
 
寧有偏黨
 
Velká stezka je obsáhlá
 
大道體寬
 
ani snadná, ani obtížná.
 
無易無難
 
Nepatrný vhled přínáší podezřívavost lišky,
 
小見狐疑
 
přílišný spěch vás zpomalí.
 
轉急轉遲
 
Uchopováním ztrácíte odstup,
 
執之失度
 
vaše mysl tak vstupuje na nesprávnou stezku.
 
心入邪路
 
Naučte se proto opouštět a buďte přirození.
 
放之自然
 
Nepoutejte se k pohybu ani k nehybnosti,
 
體無去住
 
následujte jen svou přirozenost a budete v souladu se stezkou.
 
任性合道
 
Toulejte se svobodní a bez rozpaků -
 
逍遙絕惱
 
spoutáni myšlenkami, protivíte se opravdovosti.
 
繫念乖真
 
Upadat do netečnosti není k ničemu,
 
沈惛不好
 
dobré však není ani plýtvat energií
 
不好勞神
 
K čemu je odpor nebo zalíbení?
 
何用疏親
 
Máte-li zájem o jediný vůz,
 
欲趣一乘
 
neopovrhujte šesterým poskvrněním.
 
勿惡六塵
 
Neopovrhovat šesterým poskvrněním
 
六塵不惡
 
znamená návrat k pravému uvědomění.
 
還同正覺
 
Mudrc nemá co vykonat,
 
智者無為
 
hlupák sebe připoutává.
 
愚人自縛
 
Není rozdílu mezi jednotlivými dharmami,
 
法無異法
 
Naše zmatky vychází z náklonosti.
 
妄自愛著
 
Uchopit mysl pomocí mysli,
 
將心用心
 
to je ten největší omyl.
 
豈非大錯
 
Zmatení vytváří klid a rozrušenost
 
迷生寂亂
 
uvědomění nezná dobrého či zlého.
 
悟無好惡
 
Jediné jeho přerušení a objeví se dualita,
 
一切二邊
 
naše zmatky plynou z přemýšlení.
 
妄自斟酌
 
Snění a představivost jsou plodem prázdnoty, 
 
夢幻空華
 
není třeba si je přivlastňovat.
 
何勞把捉
 
Zisk a ztrátu, ano i ne
 
得失是非
 
opusť v jediném okamžiku.
 
一時放卻
 
Když oko nespí
 
眼若不眠
 
veškeré snění rázem ustane.
 
諸夢自除
 
Když mysl nerozlišuje,
 
心若不異
 
deset tisíc dharem se stává jedinou takovostí.
 
萬法一如
 
Jediná takovost je hluboké podstaty,
 
一如體玄
 
umožní vám zapomenout na veškerou podmíněnost.
 
兀爾忘緣
 
Deset tisíc dharem nahlížených jako jediná,
 
萬法齊觀
 
přivede vás zpět ke své vlastní přirozenosti.
 
歸復自然
 
Když se vytratí příčina,
 
泯其所以
 
není co srovnávat.
 
不可方比
 
Přerušíte pohyb a není pohybu
 
止動無動
 
Klid uvedete do pohybu a není klidu
 
動止無止
 
Když není dvou
 
兩既不成
 
jak by pak mohla být jednota?
 
一何有爾
 
Na konci vašeho vyčerpávajícího hledání, 
 
究竟窮極
 
nebude stezky ani pravidel.
 
不存軌則
 
Doveďtě mysl ke klidu a vyrovnanosti.
 
啟心平等
 
Ustáním veškeré činnosti
 
所作俱息
 
mizí i liščí pochybovačnost.
 
狐疑盡淨
 
Pravá víra vede k upřímnosti,
 
正信調直
 
nezůstává jediné omezení
 
一切不留
 
ani žádná vzpomínka.
 
無可記憶
 
Prázdná a zářivá, přirozeně působící
 
虛明自然
 
nemarní mysl vlastní silou.
 
不勞心力
 
Ne-myšlení má tu povahu,
 
非思量處
 
že ho poznání a cítění obtížně uchopují.
 
識情難測
 
V dharmové říši pravé takovosti
 
真如法界
 
není žádného já ani ostatní.
 
無他無自
 
Chceš-li se tomu přizpůsobit
 
要急相應
 
[věz, že] pouze řeč vytváří protiklady.
 
唯言不二
 
Není-li protikladů, vše spočívá ve shodě
 
不二皆同
 
a neexistuje nic co by to neobsáhlo.
 
無不包容
 
Mudrci deseti směrů
 
十方智者
 
všichni dospívají k tomuto principu.
 
皆入此宗
 
Tento princip nemůže být rozšířen ani zkrácen: jediná myšlenka v nekonečných věcích, nekonečné věky v jediné myšlence.
 
宗非促延:(一念萬年萬年一念)
 
Ať již přebýváte kdekoli,
 
無在不在
 
deset směrů se nachází přímo před vámi.
 
十方目前
 
Nejmenší je stejné jako největší,
 
極小同大
 
v říši, kde není klamu.
 
妄絕境界
 
Největší je stejné jako nejmenší,
 
極大同小
 
tak, kde nelze spatřit hranice formy.
 
不見邊表
 
Existence se stává nicotou
 
有即是無
 
a nicota existencí.
 
無即是有
 
Pokud tomu tak není
 
若不如是
 
není nutné zde setrvávat.
 
必不須守
 
Jedno je vším,
 
一即一切
 
vše je jedním.
 
一切即一
 
Když se věci mají takto,
 
但能如是
 
proč starat se o nějaké cíle.
 
何慮不畢
 
Víra a mysl nejsou dvojího druhu;
 
信心不二
 
důvěřující mysl nespočívá v dualitě.
 
不二信心
 
Stezka slov je u konce,
 
言語道斷
 
proto zapomeňte na příčinu a následek.
 
兀爾忘緣
 
Záznam o důvěře v mysl zde končí.
 
信心銘之終