Sbírka ze síně patriarchů

Záznam o Š’-tchouovi Si-čchienovi

Když se Š’-tchou narodil, místnost se naplnila neobvyklým světlem. Jeho rodiče byli udiveni a vyhledali vědmu, aby jim toto znamení vysvětlila. Vědma jim sdělila, že to je dobré znamení. Š’-tchou byl dobrotivé a krásné dítě s hranatým obličejem a velkýma ušima, a tak se odlišoval od ostatních. Když trochu povyrostl, byl přiveden do chrámu, aby se podíval na sochu Buddhy. Jeho matka mu řekla, ať se ukloní, a dodala, že to je Buddha. Poté, co se před sochou uklonil, chvíli na ní pohlížel a pak řekl: „Toto je jediná skutečná lidská bytost. Pokud se mu říká Buddha, chci být jako on.“ Lidé, kteří stáli okolo, se velmi podivovali tomu, co říká.

*************************************************************************************************************

Když Š’-tchou přišel do kláštera Nan-tchaj, mnich který ho spatřil, to šel sdělit mnichovi Žangovi:„Mladý mnich, který ti nedávno kladl otázky a choval se tak nezdvořile, se nyní usadil a medituje na skále východně od kláštera.“ „Opravdu,“ podivil se mnich Žang. „Věru, je tomu tak,“ přitakal mnich.

Žang řekl mnichovi, který měl službu: „Zajdi na východní stranu hory a řekni mu, že osoba s tak pevným záměrem, je vítána i na této straně hory.“ Sloužící mnich předal vzkaz a Š’-tchou odpověděl: „Můžeš mě přesvědčovat, jak chceš, ale na druhou stranu hory nepřejdu!“ Mnich se vrátil s odpovědí. Mnich žang poznamenal: „Nikdo by z toho člověka lepší odpověď nedostal.“