Zazen wasan – Překlad

Cítící bytosti mají přirozenost buddhů,
stejně jako je to s ledem a vodou.
Bez vody není ledu,
bez cítících bytostí není buddhů.
Lidské bytosti si však neuvědomují, jak je jim to blízké,
a hledají to kdesi v dáli. Jak žalostné!
Jsou jako umírající žízní
u pramene vody,
jako syn z bohaté rodiny
ubírající se o žebrotě.
Jsme připoutáni k říši sansáry,
protože naše nevědomost nás drží v temnotách.
Bloudíce v temnotách,
kdy unikneme zrození a smrti.
Zen velkého vozu
překračuje všechny meze.
Dobročinnost, kázeň a další ctnosti,
recitace, soucit & kajícnost, odříkání
a mnoho dalších prospěšných věcí
má svůj původ v zenu.
Jeden jediný opravdový zazen
zažene moře zlé karmy.
Nepřebývejte v temném údolí,
čistá země je na dohled.
Kdo jedinkrát s pokorou vyslechne toto učení,
bude ho chválit a radovat se z něj -
neskonalé štěstí se k němu obrátí.
Lepší však je zasvětit se přímo vyzařování vlastní přirozenosti;
jakmile se vaše vlastní přirozenost stane ne-přirozeností,
skoncujete s neužitečnými debatami.
Otevřete bránu příčiny a následku
a kráčejte svobodně vpřed.
Ne-foremnost užívejte v případě formy,
a putujte stále dál a dál.
Ne-myšlení užívejte při myšlení
a radujte se z Buddhovy dharmy.
Širý prostor nekonečného samádhi je bez hranic,
vystavte se paprskům dokonalé moudrosti.
A v onu chvíli, co byste měli více hledat?
Nirvána se nachází přímo před vaším zrakem.
Vy přebýváte v zemi lotosů
s tělem samotného buddhy.