Japonský text

Maka hannja haramitta šingjó

 

Kan-dží zai bó-sa(cu).

Gjó džin Han-nja Ha-ra-mit-ta dží.

Šó ken gó ◦ on kai kú.

Dó is-sai kú jaku.

Šá-rí-ší.

Šiki fú í kú.

Kú fú í šiki.

Šiki soku zé kú.

Kú soku zé šiki.

Džú só gjó šiki.

Jaku bú njó zé.

Šá-rí-ší zé šo Hó kú só.

Fú-šó fú-mecu.

Fú-kú fú-džó.

Fú-zó fú-gen.

Zé-kó kú čú.

Mú-šiki mú džú só gjó šiki.

Mú-gen ní bí zes-šin ní.

Mú-šiki šó kó mí soku Hó.

Mú-gen kai nai-ší mú-í-šiki-kai.

Mú mú-mjó jaku mú mú-mjó džin.

Nai-ší mú-ró-ší.

Jaku mú-ró-ší džin.

Mú-kú šú mecu dó.

Mú-čí jaku mú-toku.

Í mú-šó-tok-kó.

Bó-dai Sat-tá.

É Han-nja Ha-ra-mit-ta ◦ kó.

Šin mú kei-gé.

Mú kei-gé kó.

Mú ú kú-fú.

On-rí is-sai ten-dó mú-só.

Kú-gjó né-han.

San-zé-šó-bucu.

É Han-nja Ha-ra-mit-ta ◦ kó.

Toku á-noku

tá-rá-san-mjaku-san-bó-dai.

Kó čí Han-nja Ha-ra-mit-ta.

Zé dai-džin-šú.

Zé dai-mjó-šú.

Zé mú džó-šú.

Zé mú tó-dó-šú.

Nó-džó is-sai-kú.

Šin-džicu fú-kó.

Kó secu Han-nja Ha-ra-mit-ta šú.

Soku secu šú wacu.

Gjá-té gjá-té. •

Há-rá gjá-tei.

Hárá só gjá-té. •

Bó-dží sowa-ká.

Han-nja šin-gjó.