Šiguseiganmon

Šu-džó mu-hen sei-gan do

Bon-nó mu-džin sei-gan dan

Hó-mon mu-rjó sei-gan gaku

Bucu-dó mu-džo sei-gan džó

*******************************

Cítících bytostí je nezpočet, slibuji, že je všechny dovedu k osvobození.

Můj sebeklam je nevyčerpatelný, slibuji, že jej odstraním.

Učení dharmy jsou rozsáhlá, slibuji, že si je všechny osvojím.

Buddhova cesta je stěží pochopitelná, slibuji, že ji završím.